Loading Events
This event has passed.

*This item is in Dutch | Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan mee met de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brengen. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programma-onderdelen van de missie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de Task Force Health Care.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in:

  • eHealth & Elderly care (Mainz, Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern)
    De deelstaat Rijnland-Palts heeft het programma “Gesundheit & Pflege 2020” gelanceerd met als focus de koppeling van poliklinische en intramurale zorg. Tot de grootste uitdagingen behoren demografische veranderingen (vergrijzing), het zekerstellen van goede zorg, het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Een mooie kans voor innovatief Nederland!

Bedrijvenprogramma

De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die beide deelstaten u te bieden hebben. In het bijzonder geeft deze missie u als bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze twee specifieke markten te verkennen. Het programma omvat de volgende onderdelen, zoals, (individuele) matchmaking, seminar(s) of workshop(s), bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen, Holland Trade Dinner en netwerkevents.

Registratie & Kosten

Voor meer informatie over de aanmelding en bijbehorende kosten klik hier. U kunt zich tot en met maandag 16 juli 2018 aanmelden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de Task Force Health Care.