*This publication is in Dutch | Voor u ligt het rapport de Life Science & Health Sector in Texas. Dit rapport heb ik tijdens de drie maanden stage in Houston Texas opgesteld aan de hand van een onderzoek naar de kansen voor Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten op medisch gebied in Texas. Het is een verkennend onderzoek geweest waarin ik ervoor gekozen heb om de grootste spelers op vier focusgebieden op de kaart te zetten. In dit onderzoek zijn de focusgebieden Oncologie, Medical Devices & Digital Health en Bioscience geweest.

Download this publication